Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

lulunoire
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromxalchemic xalchemic viairbjarbirb irbjarbirb
4133 b35b 420

wzruszenia:

Wysokie Obcasy Extra, maj 2017

Reposted frommakswilczur makswilczur viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
0046 4587 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaRedPenny RedPenny
lulunoire

August 14 2017

lulunoire
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromcorvax corvax viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
Mam zamiar odejść i nie mam zamiaru oglądać się za siebie i nie mam zamiaru się żegnać. Żyłem sam, walczyłem sam, sam radziłem sobie z bólem. 
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommefir mefir viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
1896 6163
Reposted fromnieEstetyczna nieEstetyczna viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
8733 8f81 420


Stop chasing people. If they block you, cut off contact,  ignore you… Let them go.  Let those who naturally gravitate to you enjoy your energy.  We spend so much time begging for those who wouldn’t  blink twice at the thought of you.  Cherish those who are there by choice,  and not there because you chased them every time they decided to escape.
Reposted fromzenibyja zenibyja viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
6369 4d58 420
Reposted fromoutoflove outoflove viamrsciastko mrsciastko
lulunoire
Reposted fromFlau Flau viamrsciastko mrsciastko

August 07 2017

lulunoire
lulunoire
Reposted fromworst-case worst-case viaRedPenny RedPenny
lulunoire
9841 8b18 420
Reposted fromkarahippie karahippie viamemyself memyself
lulunoire
3542 1067 420
Reposted fromfungi fungi viaRedPenny RedPenny
lulunoire
Reposted frombluuu bluuu viaRedPenny RedPenny
lulunoire
8984 b0a0 420
Reposted fromsosna sosna viaRedPenny RedPenny
lulunoire

August 04 2017

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaRedPenny RedPenny

July 29 2017

lulunoire
4565 86bc 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafelicka felicka
Uncle Tom's Cabin
twin peaks mood
wandering in Beskidy Mountains, PL
May 2017

__________________________
praktica + pentacon + kodak 200
Reposted frombaskua baskua viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl