Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

lulunoire
4018 bc79 420
Reposted fromnonperfect nonperfect viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
0621 02d6 420
Reposted fromlostness lostness viafelicka felicka
lulunoire
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
Dziś już doskonale rozumiem, że największym błędem, jaki możemy popełnić dla siebie samych, to pozwolenie na pozostanie dłużej w naszym życiu ludziom, którzy na to po prostu nie zasługują.
Reposted frombasia basia viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
5260 c886 420
Reposted fromszatanista szatanista viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
5240 bf4c 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski 'Pamiętnik'
Reposted frommyrla myrla viairbjarbirb irbjarbirb

November 16 2017

lulunoire
8013 51a2 420
Reposted from777727772 777727772 viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
6438 67a3 420
Reposted fromDeremyth Deremyth viairbjarbirb irbjarbirb

November 07 2017

lulunoire
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake viairbjarbirb irbjarbirb
3038 5789
lulunoire
Quiet, yet wild.
Rough, and yet gentle.
— Sylvia Plath
Reposted fromumorusana umorusana viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
lulunoire
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
lulunoire

November 01 2017

lulunoire
3519 6776
Reposted fromodnowa odnowa viaRedPenny RedPenny
lulunoire
2616 f923 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaRedPenny RedPenny

October 30 2017

lulunoire
lulunoire
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl