Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

Jestem bezdomny tak bardzo jak gdybym nie mieszkał na ziemi, ale tkwił w przestrzeniach międzyplanetarnych, jako osobny glob.
— Witold Gombrowicz, Dziennik (1955)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
0910 2702 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka

February 21 2017

lulunoire
1919 3b8c 420
Reposted fromsiegmunda siegmunda viafelicka felicka
lulunoire
lulunoire
2160 9ba3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamemyself memyself

February 20 2017

lulunoire
9849 fb7c 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafelicka felicka
lulunoire
3335 4326 420
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viafelicka felicka
lulunoire
3681 9eaa 420
Reposted fromunr-eal unr-eal viaminimon minimon
lulunoire
Jeśli nie czujesz, że sam z siebie chcesz być lepszy dla człowieka, którego kochasz, odejdź. Widocznie nie kochasz go wystarczająco mocno.
www.malvina-pe.pl
lulunoire
6369 29b3 420
Reposted fromfelicka felicka
lulunoire
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viafelicka felicka
lulunoire
6034 1dcb 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamemyself memyself
lulunoire
0192 dea8 420

A boy sits reading in a bombed bookstore, London, October 8 1940

via http://www.theatlantic.com

Reposted fromidzsobie idzsobie viaabove above
lulunoire
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viaabove above
lulunoire
2480 c3c4 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaabove above
lulunoire
2642 f0c9 420
Reposted fromlorane lorane viaabove above
lulunoire
7862 35b7 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaabove above
1506 5314 420
Reposted fromheartsperm heartsperm viaabove above
5053 ef6e 420
Reposted frommadamebadass madamebadass viaabove above
lulunoire
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl