Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

lulunoire
lulunoire
3236 6e2c 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRedPenny RedPenny
lulunoire
Reposted frombluuu bluuu viaRedPenny RedPenny
lulunoire
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
These are the days that must happen to you.
— Walt Whitman
Reposted fromretro-girl retro-girl viairbjarbirb irbjarbirb

May 23 2017

lulunoire
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Z drugiej jednak strony rzeka nigdy nie jest ta sama, zmienia się podobnie jak ludzie. Zawsze istnieje ryzyko utonięcia, ale czy nie warto wejść drugi raz nawet do tej wody, w której kiedyś się podtopiliśmy? Oczywiście nie po to, żeby utonąć, ale żeby udowodnić sobie, że umiemy pływać.
— Gabriela Gargaś- Jutra może nie być

May 22 2017

lulunoire
0959 5881 420
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaRedPenny RedPenny
lulunoire
1429 332d 420
Reposted fromEkran Ekran viaRedPenny RedPenny
lulunoire
Reposted fromnebthat nebthat viaRedPenny RedPenny
lulunoire
0159 79e1 420
Reposted fromdusix dusix viaRedPenny RedPenny
0548 16e4 420
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaRedPenny RedPenny
lulunoire
3737 cef8 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRedPenny RedPenny

May 21 2017

lulunoire
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viamemyself memyself
lulunoire
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
lulunoire

May 18 2017

lulunoire
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dorosłość
to początek umierania.
— Hey
Reposted frommadeliine madeliine viamemyself memyself
lulunoire
6176 74eb 420
Reposted fromoll oll viafelicka felicka
lulunoire
0096 b7b7 420
Reposted fromtfu tfu viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl