Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

2300 e61c 420
lulunoire
2426 d4e8 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamemyself memyself
lulunoire
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viamemyself memyself
4447 7315
Reposted fromCrystalDrakon CrystalDrakon viaRedPenny RedPenny
lulunoire
5603 bb82 420
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaRedPenny RedPenny
lulunoire
4635 ac43 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRedPenny RedPenny
lulunoire
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova vialubie-lato lubie-lato
lulunoire
Reposted fromzielono zielono viafelicka felicka
lulunoire
lulunoire
9330 6c8c 420
Reposted fromvandalize vandalize viaRedPenny RedPenny
lulunoire
8674 beaf 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRedPenny RedPenny
lulunoire
2426 d4e8 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamemyself memyself
lulunoire
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viamemyself memyself
4447 7315
Reposted fromCrystalDrakon CrystalDrakon viaRedPenny RedPenny
lulunoire
5603 bb82 420
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaRedPenny RedPenny
lulunoire
4635 ac43 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaRedPenny RedPenny
lulunoire
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova vialubie-lato lubie-lato
lulunoire
Reposted fromzielono zielono viafelicka felicka
lulunoire
lulunoire
9330 6c8c 420
Reposted fromvandalize vandalize viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl