Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2019

lulunoire
6674 acb9 420
lulunoire
6672 0893 420
lulunoire
6664 3aa1 420
Zaragoza, España. Mudejar
lulunoire
6650 295c 420
Reposted byTokyoMEWSlenifcaamphetaminelogicpuszkazupabiskupa

February 23 2018

W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski - Sen śmiesznego człowieka (via jestem-wojna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
3991 659a
Reposted fromumorusana umorusana viaRedPenny RedPenny
lulunoire
Czasem nie trzeba siły by przy czymś trwać, czasem trzeba siły by to puścić.
— J.C. Watts
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
9482 0640 420
Reposted fromniezwykla niezwykla viafelicka felicka

February 13 2018

lulunoire
Nie śniło jej się nawet, że życie może nieść tyle bólu, chociaż fizycznie nic człowiekowi nie dolega.
— Stephen King
lulunoire
2214 b122 420
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire

January 03 2018

lulunoire
4785 5962 420
Reposted fromnyaako nyaako viairbjarbirb irbjarbirb

November 24 2017

lulunoire
4018 bc79 420
Reposted fromnonperfect nonperfect viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
0621 02d6 420
Reposted fromlostness lostness viafelicka felicka
lulunoire
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
Dziś już doskonale rozumiem, że największym błędem, jaki możemy popełnić dla siebie samych, to pozwolenie na pozostanie dłużej w naszym życiu ludziom, którzy na to po prostu nie zasługują.
Reposted frombasia basia viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
5260 c886 420
Reposted fromszatanista szatanista viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
5240 bf4c 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski 'Pamiętnik'
Reposted frommalice malice viairbjarbirb irbjarbirb

November 16 2017

lulunoire
8013 51a2 420
Reposted from4777727772 4777727772 viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...