Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

lulunoire
6438 67a3 420
Reposted fromDeremyth Deremyth viairbjarbirb irbjarbirb

November 07 2017

lulunoire
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromMissTake MissTake viairbjarbirb irbjarbirb
3038 5789
lulunoire
Quiet, yet wild.
Rough, and yet gentle.
— Sylvia Plath
Reposted fromumorusana umorusana viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
lulunoire
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
lulunoire

November 01 2017

lulunoire
3519 6776
Reposted fromiammistake iammistake viaRedPenny RedPenny
lulunoire
2616 f923 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaRedPenny RedPenny

October 30 2017

lulunoire
lulunoire
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony więzieniami, pracą i odwagą błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione czułością.
— Albert Camus "Dżuma"

October 22 2017

0599 46bd 420

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
2542 dd23 420
jestem zmęczona. nie rań mnie, proszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viairbjarbirb irbjarbirb

October 19 2017

lulunoire
Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz
— Julian Tuwim
Reposted fromgaby gaby viairbjarbirb irbjarbirb
lulunoire
5891 0eed 420
Reposted frompixielark pixielark viafelicka felicka
lulunoire
Reposted fromolewka olewka viaRedPenny RedPenny
lulunoire
7184 51b8 420
Reposted frommayseo mayseo viairbjarbirb irbjarbirb

October 16 2017

lulunoire
Ból jest jedynym uczuciem, które nie dopuszcza intymności. Można dzielić z kimś szczęście, można dzielić przyjemność, smutek, gniew, zazdrość, można dzielić miłość, można nawet dzielić wstyd — ale z nikim nie można dzielić bólu. Ból jest dyscypliną samotności i drogą do wnętrza duszy.
— Jacek Dukaj, Król Bólu
Reposted frombezemnieomnie bezemnieomnie viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...